autodoorservice.com

KR-1000

KR-1000

ความใกล้เคียง 125KHz

ระยะการอ่าน: สูงสุด 100 ซม. ตามการ์ด

26 วีแกนด์เอาท์พุต

การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง

กันน้ำ IP65

การป้องกันการกลับขั้ว

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1