autodoorservice.com

Wireless Gate Beam Sensor

Wireless Gate Beam Sensor 

สามารถตรวจจับบุคคล , รถได้ดี

ระยะไกล : 10-20 ม.

ใช้พลังงานต่ำ :  50mA

เลือกใช้งาน  : Contact NO/NC

หน้าสัมผัส : 1 AMP C/O

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1