autodoorservice.com

HBL 400

HBL 400

ฟังก์ชั่นเฉพาะ : กริ่งประตู , หน้าจอ OLED

ระบบ Child Proofing , สั่งงานผ่าน ZSmart APP

กำลังดึงข้อมูลการใช้งานแบบออนไลน์ 

ระบบตรวจจับใบหน้า 3 มิติ

การเข้าถึงระยะไกล : USmart Go

ความหนาของประตู :  40 – 60 มม.(ปรับแต่งได้)

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1