autodoorservice.com

BG1000

BG1000

ความยาวไม้กั้น : 4.5 – 6 ม. (Fix)

เปิด-ปิด : 3 – 6 วินาที

ระยะรีโมท : 30 ม. (20 ตัว)

มอเตอร์ : DC24V

IP54

รองรับเปิด-ปิด : 7 ล้านครั้ง

สลับไม้ซ้ายและขวา

ไฟ LED ที่หน้าตู้

ไม้ยกเมื่อไฟดับ

Scroll to Top
ads3-1
ads2 (1)
ads1 (1)
ads4-1